Wikis > Kundalini

Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan, is een krachtige en actieve vorm van yoga. Dynamische lichaamsoefeningen worden gecombineerd met verschillende ademtechnieken, vooral met de vuuradem. Door de aandacht voor de adem maken we gemakkelijk contact met onze lichaamsenergie en levenskracht. Elke les heeft een eigen ‘thema’, bijvoorbeeld het immuunsysteem, het zenuwstelsel of hypofyse. Daardoor kan de ene les heel zacht en rustig zijn en de andere les juist uitdagender. Kundalini yoga komt uit de tantrische traditie, die als uitgangspunt heeft dat alles met elkaar verbonden is. Doel is de energie van de lagere chakra’s (energiecentra met meer aardse en egocentrische verlangens) naar de hogere chakra’s (liefde en verbondenheid) te laten stromen. Deze energie heet kundalini energie.